Fight Card

Evgeny Tishchenko Tishchenko

9-1-0
Match 1

Kureysh Sagov Sagov

6 - 1 - 0

Magomed Kurbanov Kurbanov

22 -0 -0
Match 2

Patrick Teixeira Teixeira

31 -3 -0

Pavel Silyagin Silyagin

10 -0 -0
Match 3

Jose de Jesus Macias Macias

28 -10 -4

Evgeny Tishchenko Tishchenko

9 -1 -0
Match 4

Kureysh Sagov Sagov

6 -1 -0

Alexander Dorofeev Dorofeev

5 -0 -0
Match 5

Viktar Chvarkou Chvarkou

2 -6 -0

Yaroslav Doronichev Doronichev

1 -0 -0
Match 6

Igor Vilchitsky Vilchitsky

5 -4 -0

Gleb Bakshi Bakshi

debut
Match 7

Manuk Dilanyan Dilanyan

12 -8 -2

Lazizbek Mullojonov Mullojonov

2 -0 -0
Match 8

German Skobenko Skobenko

5 -11 -2

Saveliy Sadoma Sadoma

debut
Match 9

Alex Kabangu Kabangu

5 -4 -3

Mamuka Usubyan Usubyan

debut
Match 10

Pavel Mamontov Mamontov

12 -17 -3